Na constructief beraad waarbij alle ontwikkelingen in ogenschouw zijn genomen, heeft het WSNL bestuur met de directie besloten om Skills The Finals 2021 te annuleren. De voornaamste reden voor dit moeilijke besluit is de aanhoudende onzekerheid rondom de pandemie en de bijbehorende restricties die zorgen voor een toenemende druk op het primaire onderwijsproces. Te allen tijde wil WorldSkills Netherlands de gezondheid voor alle deelnemers en betrokkenen kunnen waarborgen en onderwijsprocessen niet in de weg staan. Een gegarandeerd veilig evenement in maart achten wij niet haalbaar en bovendien niet passend in deze bijzondere tijd.

Alternatieve plannen niet uitvoerbaar

Lange tijd leek het decentraal organiseren van Skills The Finals een passende oplossing voor de Corona-uitdagingen. In samenwerking met ontzettend gedreven onderwijs- en bedrijfspartners hebben wij toegewerkt naar een uniek en veilig evenement binnen de geldende maatregelen. Na verlenging en zelfs aanscherping van deze maatregelen, hebben wij de afgelopen weken diverse scenario’s uitgewerkt en getoetst bij organisatoren, stakeholders en in het veld. Echter, hoe goed deze plannen B en C ook zijn, de huidige realiteit en de verantwoordelijkheid die wij hebben voor jonge vakmannen en -vrouwen in Nederland, laten geen andere keuze. Daarnaast zien wij een toenemende druk ontstaan op het primaire onderwijsproces en de examinering in de maanden na maart. Derhalve kiezen wij voor de juiste reactie op de grote problematiek waarmee Nederland en de wereld nu worden geconfronteerd.

Vragen en contact

Dit jaar geen Skills The Finals. Geen scholieren en studenten die tijdens de finalewedstrijden boven zichzelf uitstijgen. Die een beleving meekrijgen voor de rest van hun leven. Voor alle betrokken partijen is dit een enorme teleurstelling en dit bericht leidt ongetwijfeld tot vragen. De komende dagen maken wij een inventarisatie van veel gestelde vragen en plaatsen hiervan een overzicht op onze website. Vragen die wij op de website niet voldoende beantwoorden, horen wij natuurlijk graag.

Ons rest niets anders dan vooruit te kijken naar een nieuwe editie in 2022. Wij bedanken alle betrokkenen voor hun inzet en doen graag een beroep op hen bij de volgende editie. Want wij hebben er vertrouwen in dat we (nieuwe) deelnemers dan weer een uitdagend programma kunnen bieden waarin ze zich verder ontwikkelen en het beroepsonderwijs op de kaart zetten.

Erik van der Zwan, Directeur
Jan van Zijl, voorzitter Bestuur